تماس با بخش فروش : 09120722880 - 02133924624

کاکتوس و ساکولنت فروشگاه گل و کاکتوس میهن گل


کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس گاستریا  (گلدان شماره 8)
کاکتوس گاستریا (گلدان شماره 8)
10,000 8,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس گراسیلیس  (گلدان شماره 6)
کاکتوس گراسیلیس (گلدان شماره 6)
6,000 4,800 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیغ سگی مینیاتور (گلدان شماره 8)
کاکتوس تیغ سگی مینیاتور (گلدان شماره 8)
10,000 8,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیغدار (گلدان شماره 6)
کاکتوس تیغدار (گلدان شماره 6)
6,000 5,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس کلیستو (گلدان شماره 6)
کاکتوس کلیستو (گلدان شماره 6)
12,000 10,800 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس قلبی یا کاکتوس هویا (گلدان شماره 8)
کاکتوس قلبی یا کاکتوس هویا (گلدان شماره 8)
20,000 16,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس مامیلاریانوع 2 (گلدان شماره 6)
کاکتوس مامیلاریانوع 2 (گلدان شماره 6)
8,000 7,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 6)
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 6)
8,000 7,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 8)
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 8)
16,000 14,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 8)
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 8)
16,000 14,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 6)
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 6)
6,000 5,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری (گلدان شماره 6)
کاکتوس بذری (گلدان شماره 6)
6,000 5,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری (گلدان شماره 8)
کاکتوس بذری (گلدان شماره 8)
16,000 14,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نتو (گلدان شماره 8)
کاکتوس نتو (گلدان شماره 8)
16,000 14,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نتو (گلدان شماره 6)
کاکتوس نتو (گلدان شماره 6)
6,000 5,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس آلوئه (گلدان شماره 6)
کاکتوس آلوئه (گلدان شماره 6)
6,000 5,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس آستریاس (گلدان 8)
کاکتوس آستریاس (گلدان 8)
22,000 20,900 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 8)
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 8)
18,500 17,575 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 6)
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 6)
10,500 9,450 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس پیلوس پیلوس (گلدان 6)
کاکتوس پیلوس پیلوس (گلدان 6)
9,000 8,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هماتو (گلدان 6)
کاکتوس هماتو (گلدان 6)
6,000 5,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس  الانگاتا (گلدان 8)
کاکتوس  الانگاتا (گلدان 8)
9,000 8,280 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس استاپرلیا (گلدان8)
کاکتوس استاپرلیا (گلدان8)
15,000 13,500 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس استاپرلیا (گلدان6)
کاکتوس استاپرلیا (گلدان6)
5,500 4,950 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
8,000 6,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس دم موشی
کاکتوس دم موشی
5,000 2,500 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینوپسیس (8)
کاکتوس اچینوپسیس (8)
8,000 7,760 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (8)
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (8)
12,000 9,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (6)
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (6)
8,000 6,800 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اسپوستوا
کاکتوس اسپوستوا
12,000 10,560 تومان
اتمام موجودی
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس آستریاس (گلدان6)
کاکتوس آستریاس (گلدان6)
12,000 10,560 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بروچی (12)
کاکتوس بروچی (12)
20,000 17,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (12)
کاکتوس اچینو (12)
25,000 20,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (8)
کاکتوس اچینو (8)
12,000 9,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (6)-درشت
کاکتوس اچینو (6)-درشت
6,000 4,800 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (6)
کاکتوس اچینو (6)
6,000 4,500 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اپنتیا تیغ زرد (6)
کاکتوس اپنتیا تیغ زرد (6)
6,700 0 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بروچی (6)
کاکتوس بروچی (6)
6,000 5,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بروچی (8)
کاکتوس بروچی (8)
9,000 7,650 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
5,000 4,950 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نخل ماداگاسکار (6)
کاکتوس نخل ماداگاسکار (6)
7,000 6,930 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نخل ماداگاسکار (8)
کاکتوس نخل ماداگاسکار (8)
14,000 11,900 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا گورخری (6)
کاکتوس هاورتیا گورخری (6)
8,000 6,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا گورخری (8)
کاکتوس هاورتیا گورخری (8)
13,000 9,750 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس  الانگاتا (6)
کاکتوس  الانگاتا (6)
5,000 4,500 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر

چرا خرید از میهن گل؟

گارانتی محصولات

ما تضمین میکنیم در صورتی عدم رضایت از محصول تا 7 روز محصول را از شما تحویل بگیریم.

تضمین قیمت و کیفیت

ما تضمین منصفانه ترین قیمت و مرغوبت اجناس خود را میکنیم.

ارسال رایگان

هزینه ارسال برای خرید های بالای 30.000 تومان کاملا رایگان است.