تماس با بخش فروش : 09359749790 -

کاکتوس و ساکولنت فروشگاه گل و کاکتوس میهن گل


کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس گاستریا  (گلدان شماره 8)
کاکتوس گاستریا (گلدان شماره 8)
13,000 10,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس گراسیلیس  (گلدان شماره 6)
کاکتوس گراسیلیس (گلدان شماره 6)
8,000 6,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیغ سگی مینیاتور (گلدان شماره 8)
کاکتوس تیغ سگی مینیاتور (گلدان شماره 8)
16,000 12,800 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیغدار (گلدان شماره 6)
کاکتوس تیغدار (گلدان شماره 6)
8,000 7,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس کلیستو (گلدان شماره 6)
کاکتوس کلیستو (گلدان شماره 6)
18,000 16,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس قلبی یا کاکتوس هویا (گلدان شماره 8)
کاکتوس قلبی یا کاکتوس هویا (گلدان شماره 8)
28,000 22,400 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس مامیلاریانوع 2 (گلدان شماره 6)
کاکتوس مامیلاریانوع 2 (گلدان شماره 6)
9,000 8,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 6)
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 6)
9,900 8,910 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 8)
کاکتوس بذری نوع3 (گلدان شماره 8)
19,000 17,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 8)
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 8)
19,000 17,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 6)
کاکتوس بذری نوع2 (گلدان شماره 6)
8,000 7,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری (گلدان شماره 6)
کاکتوس بذری (گلدان شماره 6)
8,000 7,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بذری (گلدان شماره 8)
کاکتوس بذری (گلدان شماره 8)
19,000 17,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نتو (گلدان شماره 8)
کاکتوس نتو (گلدان شماره 8)
19,000 17,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نتو (گلدان شماره 6)
کاکتوس نتو (گلدان شماره 6)
9,000 8,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس آلوئه (گلدان شماره 6)
کاکتوس آلوئه (گلدان شماره 6)
8,000 7,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس آستریاس (گلدان 8)
کاکتوس آستریاس (گلدان 8)
29,000 27,550 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 8)
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 8)
24,500 23,275 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 6)
کاکتوس تیتانوپسیس (گلدان 6)
13,500 12,150 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس پیلوس پیلوس (گلدان 6)
کاکتوس پیلوس پیلوس (گلدان 6)
11,000 9,900 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هماتو (گلدان 6)
کاکتوس هماتو (گلدان 6)
8,000 7,200 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس  الانگاتا (گلدان 8)
کاکتوس  الانگاتا (گلدان 8)
11,000 10,120 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس استاپرلیا (گلدان8)
کاکتوس استاپرلیا (گلدان8)
19,000 17,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس استاپرلیا (گلدان6)
کاکتوس استاپرلیا (گلدان6)
8,500 7,650 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
10,000 7,500 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس دم موشی
کاکتوس دم موشی
8,000 4,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینوپسیس (8)
کاکتوس اچینوپسیس (8)
11,000 10,670 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (8)
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (8)
16,000 12,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (6)
کاکتوس سمسپریوم لب ماتیکی (6)
9,500 8,075 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اسپوستوا
کاکتوس اسپوستوا
19,000 16,720 تومان
اتمام موجودی
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس آستریاس (گلدان6)
کاکتوس آستریاس (گلدان6)
16,000 14,080 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بروچی (12)
کاکتوس بروچی (12)
40,000 34,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (12)
کاکتوس اچینو (12)
35,000 28,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (8)
کاکتوس اچینو (8)
15,000 11,250 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (6)-درشت
کاکتوس اچینو (6)-درشت
11,000 8,800 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اچینو (6)
کاکتوس اچینو (6)
9,000 6,750 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس اپنتیا تیغ زرد (6)
کاکتوس اپنتیا تیغ زرد (6)
8,700 7,830 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بروچی (6)
کاکتوس بروچی (6)
9,000 8,100 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس بروچی (8)
کاکتوس بروچی (8)
13,000 11,050 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
کاکتوس هاورتیا شیشه ای (8)
7,000 6,930 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نخل ماداگاسکار (6)
کاکتوس نخل ماداگاسکار (6)
9,500 9,405 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس نخل ماداگاسکار (8)
کاکتوس نخل ماداگاسکار (8)
18,000 15,300 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا گورخری (6)
کاکتوس هاورتیا گورخری (6)
12,000 9,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس هاورتیا گورخری (8)
کاکتوس هاورتیا گورخری (8)
16,000 12,000 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر
کاکتوس  الانگاتا (6)
کاکتوس  الانگاتا (6)
7,000 6,300 تومان
مقایسه
اطلاعات بیشتر

چرا خرید از میهن گل؟

گارانتی محصولات

ما تضمین میکنیم در صورتی عدم رضایت از محصول تا 7 روز محصول را از شما تحویل بگیریم.

تضمین قیمت و کیفیت

ما تضمین منصفانه ترین قیمت و مرغوبت اجناس خود را میکنیم.

ارسال رایگان

هزینه ارسال برای خرید های بالای 30.000 تومان کاملا رایگان است.